UU-vejleder

Vejledning om uddannelse og erhverv varetages af UU-Sjælsø og foregår i samarbejde mellem skolens ledelse, lærere og UU-vejlederen. Vejledningen ydes lokalt på skolen.

UU-vejleder Jakob Møller kan som udgangspunkt træffes på skolen om tirsdagen.

Træffes desuden alle hverdage på mobil 7268 4476 eller via mail: jakob@uu-sjaelsoe.dk

Vejledning i 7. - 9. klasse

UU-vejlederens vejledning af eleverne foregår som:

•kollektiv vejledning for alle

•gruppevejledning

•individuel vejledning

UU-vejlederen indgår i arbejdet med:

•Introduktionskurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse

•Erhvervspraktik i udskolingen

•Brobygning til ungdomsuddannelser i 9. klasse med det sigte, at den unge bliver uddannelsesparat

•Initiativer, der bidrager til, at den unge bliver uddannelsesparat

•Uddannelsesplan

•Virksomhedsbesøg

•Gæstelærerbesøg

•Uddannelsesmessen Scor Fremtiden, Forældrearrangementer, UU-Sjælsøs Uddannelsesaften

•information om it-baserede vejledningsportaler som fx evejledning.dk, www.ug.dk www.genvej.nu og uu-sjælsø.dk

På baggrund af skolens oplysninger om elevens karakterer samt personlige og sociale forudsætninger vurderer skolen og UU-vejlederen elevens uddannelsesparathed i 8. klasse og i forbindelse med ansøgningen til en ungdomsuddannelse i 9. klasse. Det sker ud fra elevens uddannelsesønske med udgangspunkt i elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger.

Nærmere herom vil blive oplyst via ForældreIntra.

Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU-Sjælsø – er et samarbejde mellem Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner om vejledning af unge fra 7. klasse.

Yderligere informationer findes på www.uu-sjælsø.dk