Dagligdagen i Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen (SFO) er en vigtig del af skolen, og vi har pasningsgaranti fra. bh.kl. til og med 3. klasse.

SFO'en har opsyn og tilsynspligt med de tilmeldte børn, og har derudover et pædagogisk ansvar for børnenes trivsel og udvikling.

Vi lægger stor vægt på at lære børnene tolerance, samt respekt og forståelse for andre og andres behov.

Børnene er hos os i deres fritid, og vi respekterer så vidt muligt deres ønsker for, hvordan de vil bruge den fritid.

Vore aktiviteter er tilbud, som børnene kan tage imod eller vælge fra.

SFO'en har egne lokaler og bruger tillige faglokalerne skolekøkken, billedkunst og gymnastiksal, og vi har legeplads med gynger, sandkasse, gocarts mm.

Muligheder for leg og beskæftigelse er mangfoldige. Vi tilbyder håndarbejde, sløjd, fodbold, gokarts, spil og alle former for gode gammeldags lege, hinke, sjippe, stikbold mv. Der er også mulighed for at slappe af, hygge sig, læse, tegne eller, hvad man nu har lyst til.

Først og fremmest skal SFO'en være et rart og sjovt sted at være både efter skoletid og i ferierne, og forældre er altid velkomne til en uformel snak med personalet om deres barns hverdag hos os.

Ønskes en mere indgående samtale om det enkelte barn, finder vi en tid, hvor personalet kan være til stede udenfor åbningstiden.


SFO_Annonce_hjemmeside.jpg


Kultur Mini SFO på Birkerød Privatskole

I maj og juni måned afholder vi et introforløb for de kommende børnehaveklassebørn, som har kultur som overordnet emne. Børnene får her mulighed for at mødes om et emne, hvor alle meninger og fortolkninger er rigtige, og hvor æstetik og følelser er i fokus. Vores erfaring er, at kulturens emner er med til at skabe et godt fællesskab med plads til alle på tværs af evner og interesser.

Forløbets kulturemner kan f.eks. være indenfor den græske mytologi, hvor alle de store helte- og gudehistorier bliver fortalt. Et andet emne tager udgangspunkt i forskellige konger og Danmarks slotte kontra livet i bondesamfundet, som giver mulighed for et elegant maskebal og en folkelig majfest med dans om majstangen. I et større emne om kunst vi tager udgangspunkt i nogle forskellige kunstnere - danske og udenlandske - og hører deres historier og genskaber selv deres hovedværker til en flot fernisering for forældre og bedsteforældre.

Vores forskellige kulturemner bliver dermed formidlet både gennem konkret viden, historiefortælling samt forskellige kreative tiltag og ligeså gennem en ugentlig tur til forskellige kulturinstitutioner.

Vi vægter højt at genfortælle og genskabe emnernes fortællinger med børnene på de forskellige ovennævnte måder. Vores erfaring og oplevelse er nemlig, at når alle børnenes sanser involveres, husker og reflekterer børnene mere over den opnåede viden. Dette har været med til at gøre børnene nysgerrige og videbegærlige og vi oplever tit, at børnene stiller spørgsmål, hvor det er os voksne, der må gå hjem og undersøge mere :-)

Praktisk:

Daglig åbningstid fra kl. 7.00-17.00.

Dagens program i kulturmini er fra kl. 8.30-14.00 hver dag (på turdage til kl. 15.00).

På turdage skal barnet medbringe en god turrygsæk med brystsele.

Husk skiftetøj, regntøj og gummistøvler. Vi er ude hver dag uanset vind og vejr.

Husk formiddagsfrugt, madpakke og drikkedunk hver dag. Evt. en eftermiddagsmadpakke.

Vigtig info:

Al information foregår via forældreintra. Her er bl.a. ugeplaner for undervisning og aktiviteter.